Voorkom mogelijke meerwerk kosten en zorg dat de stratenmaker nauw contact heeft met de grondwerker om uw project goed voor te bereiden op de uit te voeren straatwerkzaamheden.

Wij hebben een nauwe samenwerking met diverse grondwerk bedrijven. Van kleinschalig tot grootschalige projecten kunnen wij de communicatie met de grondwerkers behartigen.  Van riolering tot vlak trekken van de zandbaan met een laserbak.

Goed grondwerk is de basis voor duurzaam straatwerk!